Kategória: Nezaradené

Výlet do Prahy 3. 6. 2023

Výlet do Prahy bol odmenou pre členov nášho holíčskeho chrámového spevokolu. Veľa voľného času venujú skúškam, aby dôstojne sprevádzali liturgiu v našom kostole pri rôznych slávnostiach. Ďakujeme im za ich ochotu a snahu s ktorou sa obetujú pre naše farské spoločenstvo. V Prahe sme najprv navštívili Strahovský kláštor, kde nás privítal opát Daniel. Prezreli sme […]

Oslava životného jubilea pátra Mariána

Vo štvrtok 12. januára 2023 sa náš spolubrat páter Marián František Vikartovský dožil životného jubilea 70 rokov. Toto vzácne výročie sme oslávili v nedeľu 15. januára pri slávnostnej sv. omši, ktorou p. Marián poďakoval za všetky Božie dobrodenia. Spolu s ním sv. omšu slávili aj vzácni hostia: emeritný Strahovský opát Michael Pojezdný a prior Strahovského […]