Ohlášky

Ohlášky pred sobášom

Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17. 3. 2015 stanovuje túto normu ohľadom manželských ohlášok:

  1. V mestách nad 10-tisíc obyvateľov nech sa oznamujú na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti počas 3 týždňov pred sobášom.
  2. Na vidieku a v menších mestách nech sa oznamujú počas 3 nedelí pred sobášom vo farských oznamoch na záver sv. omše.
  3. V prípade, že spolužitie páru (de facto) v spoločnej domácnosti trvá viac ako 5 rokov, nech sa ohlášky nekonajú.

Manželstvo je nielen ich osobnou záležitosťou, ale sa významne dotýka cirkevného a občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by ich manželstvo mohlo byť neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

V našej farnosti chcú uzavrieť manželstvo títo snúbenci. Ak by niekto vedel o nejakej cirkveno-právnej prekážke, je povinný to nahlásiť na farskom úrade.

26. 4. 2024 Marek Hraško z Rovinky a Veronika Petrovičová z Rovinky

25. 5. 2024 Martin Vrábeľ zo Skalice a Veronika Musilová zo Skalice

31. 5. 2024 Ján Mizerák zo Solivaru a Brigita Šimková z Kátova

1. 6. 2024 Mgr. Denis Petržela zo Skalice a Ing. Marcela Chlapečková zo Skalice

15. 6. 2024 Vojtěch Sečka z Přerova a Michela Bobotová zo Skalice

31. 8. 2024 Martin Uher z Holíča a Dominika Kucharovičová z Holíča

21. 9. 2024 Adam Pavlík z Radimova a Lucia Michálková z Holíča

21. 9. 2024 Peter Sopušek z Popudinských Močidľan a Sabína Entlichová z Holíča

28. 9. 2024 Tomáš Fleischmann z Holíča a Lívia Vávrová z Radošoviec

5. 10. 2024 Patrik Hránek z Holíča a Mgr. Dana Slobodová z Holíča

5. 10. 2024 Adam Votruba z Holíča a Magdaléna Kubíková z Holíča

Sobáš v Hanušovciach Ing Richard Maček z Holíča a Ing. Alexandra Boriščáková z Uzoviec