Príprava snúbencov

Príprava snúbencov v Skalickom dekanáte prebieha formou troch stretnutí

1. v Holíči

14. 9. 2024 o 9:00 hod.

Prihlásiť sa treba mailom snubenci@faraholic.sk . V prihláške uveďte svoje mená a priezviská, dátum a miesto sobáša.

2. v Skalici

Prihlásiť sa treba na jeden z termínov mailom: skalica@fara.sk . V prihláške uveďte svoje mená a priezviská, dátum a miesto sobáša.

3. s kňazom farnosti v ktorej bude sobáš – po dohode