Príprava snúbencov

Príprava snúbencov v Skalickom dekanáte prebieha formou troch stretnutí

1. v Holíči

10. 2. 2024 a 27. 4. 2024 o 9:00 hod.

Prihlásiť sa treba mailom snubenci@faraholic.sk . V prihláške uveďte svoje mená a priezviská, dátum a miesto sobáša.

2. v Skalici

24. 2. 2024 o 9:00 hod.

Prihlásiť sa treba na jeden z termínov mailom: skalica@fara.sk . V prihláške uveďte svoje mená a priezviská, dátum a miesto sobáša.

3. s kňazom farnosti v ktorej bude sobáš – po dohode

Pre tých, ktorí budú mať sobáš vo Farnosti Holíč, bude stretnutie s kňazmi 9. 3. 2024 o 9:00 hod.