02 DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

Zapamätám si:

Pán Boh zachránil Izraelský ľud z Egypta. Viedol ich Mojžiš. Na hore Sinaj dal Pán Boh Mojžišovi dve kamenné tabule – desatoro Božích prikázaní. Aj my ich máme zachovávať.

Prvé tri prikázania hovoria o láske k Bohu, vyšné prikázania o láske k blížnemu človeku.

Desatoro Božích prikázaní:

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti svojho otca a svoju matku.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.