03 ČO JE HRIECH

Zapamätám si

  • Keď nezachovávame desatoro Božích prikázaní, máme hriech. Hriech je najväčšie zlo, lebo sa vzďaľujeme od Pána Boha.
  • Ľahký hriech (všedný hriech) = keď porušíme desatoro Božích prikázaní v malej veci
  • Ťažký hriech (smrteľný hriech) = keď porušíme desatoro Božích prikázaní vo veľkej (dôležitej) veci
  • Boh je milosrdný, odpúšťa hriešnikovi, keď hriech ľutuje.