01 KRST

Zapamätám si:

Pri krste:

  • stal som sa Božím dieťaťom
  • zmyl sa mi dedičný hriech
  • začlenil som sa do Cirkvi

Krstí sa takto:

  • Leje sa voda na hlavu a pritom sa hovorí: Meno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Krstný sľub.

  • Krstným sľubom vyznávame vieru v Boha, zriekame sa hriechu a sľubujeme nasledovať Krista.

Krstná košieľka nám pripomína očistenie od hriechov:

Krstná sviečka nám pripomína naše spojenie s Pánom Ježišom: