07 ČASTI SV. OMŠE

  • Svätou omšou sa sprítomňuje Posledná večera a i obeta Pána Ježiša na kríži
  • Svätá omša má dve časti: 1. Bohoslužba slova; 2. Bohoslužba obety
  • V bohoslužbe slova: počúvame samotného Boha; čítame z Písma svätého
  • V bohoslužbe obety: slávime tajomstvo Eucharistie; Pán Ježiš sa obetuje za nás, my sa pritom dávame Bohu