06 EUCHARISTIA

Naše telo  potrebuje pokrm. Ďakujem zaň rodičom, ale i Pánu Bohu, lebo nám požehnáva úrodu. Okrem tela máme i dušu. Naša duša sa sýti živým chlebom, ktorým je P. Ježiš. On povedal: „Ja som živý chlieb. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

  • Eucharistia je živý P. Ježiš pod spôsobom chleba a vína. Ustanovil ju pri poslednej večeri. Vtedy bola prvá sv. omša.
  • Moc nad Eucharistiou dal Pán Ježiš apoštolom, apoštoli biskupom a biskupi kňazom
  • Eucharistia= Sväté prijímanie= Sviatosť Oltárna= Živý chlieb=Svätá Hostia