05 POSTUP SV. SPOVEDE

 1. pozdravím: Pochválený buď Ježiš Kristus.
 2. prežehnám sa: V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.
 3. poviem: S ľútosťou vyznávam svoje hriechy. Posledný raz som bol na sv. spovedi pred … . (Ešte som sa nespovedal)
 4. teraz poviem svoje hriechy
 5. po vyznaní hriechov poviem: Na viac hriechov sa už nepamätám.
 6. kňaz ma poučí a uloží mi kajúci skutok
 7. poviem slová ľútosti: Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechmi urazil(a). Milujem ťa a sľubujem, že sa polepším. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.
 8. dostanem rozhrešenie
 9. Kňaz povie: Ďakuj Pánovi, lebo je dobrý.

odpoviem: Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

 1. Kňaz povie: Pán Ježiš ti odpustil hriechy, choď v pokoji.

odpoviem: Bohu vďaka.

 1. pozdravím: S Pánom Bohom. a odídem.