04 SVIATOSŤ ZMIERENIA

Zapamätám si

Sviatosť zmierenia = svätá spoveď

  • je veľkonočný dar Pána Ježiša. V nej nám Nebeský Otec službou kňaza odpúšťa hriechy.
  • Moc odpúšťať hriechy dal:

P. Ježiš → apoštolom → biskupom → kňazom

slovami: Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené…