Výlet do Prahy 3. 6. 2023

Výlet do Prahy bol odmenou pre členov nášho holíčskeho chrámového spevokolu. Veľa voľného času venujú skúškam, aby dôstojne sprevádzali liturgiu v našom kostole pri rôznych slávnostiach. Ďakujeme im za ich ochotu a snahu s ktorou sa obetujú pre naše farské spoločenstvo.

V Prahe sme najprv navštívili Strahovský kláštor, kde nás privítal opát Daniel. Prezreli sme si knižnicu, konventnú záhradu a galériu. Navštívil sme aj priestory, ktoré len pred nedávnom opustil Památník národného písemnictví. Priestory boli navrátené v neutešenom stave. Potom sme navštívili románske sály a boli sme na sv. omši v Strahovskej bazilike. Návštevu kláštora sme ukončili obedom v reštaurácii Na pekle. Potom sme prešli pražským hradom na Malú stranu, boli sme sa pomodliť pri Pražskom jezulátku, prešli sme sa po Karlovom moste, zamierili sme na Staromestské námestie, kde okrem orloja sme obdivovali aj novopostavený mariánsky stĺp. Na Václavskom námestí sme mali rozchod a naša prehliadka Prahy skončila pri soche sv. Václava.

Updated: 10. júna 2023 — 10:50