Deň rodiny 19. 5. 2024

V nedeľu 19. mája 2024 sme v našej farnosti oslávili Deň rodiny. Začali sme svätou omšou o pol jedenástej. Už od skorého rána sa na farskom dvore varil guláš, ktorý poslúžil ako chutný spoločný obed. Aby nechýbalo aj sladké, viaceré mamičky priniesli rôzne koláčiky, ktoré nám osladili príjemné nedeľné popoludnie. Pre deti boli navyše pripravené aj hotdogy a cukrová vata.

Po obede bol pripravený bohatý program predovšetkým pre deti: súťaže, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, koníky, policajné auto… Pre starších deti a mládež pripravili minikoncert, v ktorom ukázali svoje talenty.

Prežil sme spolu príjemný deň, ktorý, ako dúfam, bol obohatením pre každého, kto medzi nás prišiel.

Updated: 3. júna 2024 — 10:38