Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 9. 6. 2024

V nedeľu 6. 2024 sa v našej farnosti bude konať Púť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Procesia pôjde od Kostola sv. Martina o 9:45 hod. Slávnostná sv. omša začne o 10:00 hod. na námestí pri Kostole Božského Srdca. Sv. omšu bude v priamom prenose vysielať RTVS na Dvojke. Radi privítame čím viacerých v krojoch. Bolo by vhodné, aby sme boli všetci zhromaždení čo najbližšie k oltáru, preto prosím, aby ste sa neroztratili po celom námestí a pod stromami.

Updated: 6. júna 2024 — 8:54