Svätomartinské hody 12. 11. 2023

V nedeľu 12. novembra sa v našej farnosti konali Svätomartiské hody. Pozvanie na hody prijal Strahovský opát Daniel Peter Janáček, ktorý bol aj hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše. Spolu s ním z Prahy prišli aj páter Martin a bratia Václav a Jakub. Milým hosťom na hodovej sv. omši bol aj p. Marián, ktorý je po úraze zatiaľ odkázaný na invalidný vozík. Pán opát nám v homílii pripomenul, že my kresťania katolíci sa riadime skutkami telelesného a duchovného milosrdenstva. Vo svojom príhovore tieto skutky milosrdenstva aktualizoval na dnešnú dobu, ktoré by mohli znieť aj takto: Povedz druhému: Patríš k nám. Počúvam ťa. Dobre o tebe hovorím. Pôjdem chvíľu s tebou. Podelím sa. Navštívim ťa. Modlím sa za teba.

Updated: 14. novembra 2023 — 17:55