Ocenenie pre pátra Mariána

Vo štvrtok, 25. apríla 2024, sa v Kostole sv. Martina v Holíči konala milá slávnosť, pri ktorej bol ocenený páter Marián František Vikartovský Pamätnou medailou a Ďakovným listom za aktívny odpor proti komunistickému režimu a podiel na obnove dodržiavania občianskych práv a náboženský slobôd. Spolu s ním boli rovnako ocenení aj jeho spolupracovníci z čias totality Július Brocka a jeho manželka Ranáta. Ocenenie im udelil Ústav pamäti národa. Páter Marián aj manželia Brockovci prijali ocenenie z rúk riaditeľa Ústavu pamäti národa Jerguša Sivoša. Na slávnosti boli prítomní aj strahovský opát Daniel Peter Janáček, strahovský prior Martin Jozef Bartoš a Pavol Kossey z Fóra kresťanských inštitúcií.

Updated: 26. apríla 2024 — 16:34