Oslava životného jubilea pátra Mariána

Vo štvrtok 12. januára 2023 sa náš spolubrat páter Marián František Vikartovský dožil životného jubilea 70 rokov. Toto vzácne výročie sme oslávili v nedeľu 15. januára pri slávnostnej sv. omši, ktorou p. Marián poďakoval za všetky Božie dobrodenia. Spolu s ním sv. omšu slávili aj vzácni hostia: emeritný Strahovský opát Michael Pojezdný a prior Strahovského kláštora p. Martin Bartoš. V homílii sa nám prihovoril emeritný opát Micheal.

Popoludní mohol každý prísť, aby osobne pátrovi Mariánovi zablahoželal.

Updated: 21. januára 2023 — 23:32