Rím. kat. farský úrad sv. Štefana v Kopčanoch

         

                   Oznamy Kopčanskej farnosti  nájdete na www.faraholic.sk  - farské oznamy