Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč

filiálky: Popudiny, Močidľany, Trnovec, Kátov

80. výročie založenia spevokolu

Počas Vianoc sme v našej farnosti oslávili aj 80. výročie založenia speváckeho zboru pri Kostole sv. Martina v Holíči. Na sviatok sv. Štefana sme slávili svätú omšu, pri ktorej sme prosili za živých a zomrelých členov spevokolu. Vyvrcholením osláv bol vianočný koncert nášho spevokolu na sviatok Svätej Rodiny, kde sa nám spevokol predstavil s vyše […]

Jasličková slávnosť Holíč 25. 12. 2015

Na slávnosť Narodenia Pána si deti a mládež z Holíča pripravili pre nás tradičnú jasličkovú slávnosť. V tomto roku nacvičili scénku o štvrtom kráľovi – Artabanovi, ktorý sa tiež vydal za hviezdou hľadať novonarodeného Kráľa. Cestou však rozdal núdznym ľuďom všetky dary, ktoré mal pripravené pre Ježiša. Pochopil však, že Ježišovi tým urobil veľkú radosť, lebo v […]

Svätý Mikuláš 4. 12. 2015

Svätý Mikuláš zavítal do nášho kostola už v piatok 4. decembra. Využil, že každý piatok mávam detskú sv. omšu na ktorú chodí najviac detí. Mikuláš pripomenul, že ako on aj my máme šíriť okolo seba dobro. Deti mu potom urobili radosť rôznymi básničkami a pesničkami, Mikuláš ich za to obdaroval sladkosťami. [Show slideshow]

Gianna Beretta Mola v Holíči 9.10. 2015

V piatok 9. októbra sme si mohli v našej farnosti uctiť relikviu sv. Gianny Beretty Molovej. V septembri 1961 jej diagnostikovali nádor na maternici. Bol potrebný chirurgický zákrok. Pred operáciou prosila lekára, aby zachránil život, ktorý nosí vo svojom lone a odovzdala sa Božej prozreteľnosti. Niekoľko dní pred pôrodom bola pripravená obetovať svoj život, aby zachránila […]

Ukončenie prázdnin 6. 9. 2015

Definitívnou bodkou za letnými prázdninami v našej farnosti bola mládežnícka sv. omša v nedeľu 6. septembra 2015. Sv. omša bola obetovaná za žiakov, študentov a učiteľov. Na začiatku sv. omše sme vzývali Ducha Svätého, aby posilnil svojimi darmi všetkých, ktorí túžia po vzdelaní i tých, ktorí ich učia. Popoludní na farskom ihrisku a záhrade pripravili mládežníci športový program […]

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč © 2015 Frontier Theme