Bezprostredná príprava

Stretnutia – každý piatok po detskej sv. omši

Mládežnícka sv. omša v sobotu 11.9. – po sv. omši bude adorácia

Stretnutie rodičov vo štvrtok 16.9. po večernej sv. omši

Individuálne stretnutie s birmovancami v piatok 1. 10.

Deviatnik k Duchu Svätému pred birmovkou od 7.10.

Nácviky sobota 2. 10. a 9.10. o 10:00 hod. v kostole

Sv. spoveď v piatok 15.10.

Birmovka v sobotu 16.10. 10:30 hod.