Príprava snúbencov

Príprava snúbencov v Skalickom dekanáte prebieha formou troch stretnutí

1. v Holíči

Prihlásiť sa treba mailom snubenci@faraholic.sk . V prihláške uveďte svoje mená a priezviská, dátum a miesto sobáša.

2. v Skalici

Prihlásiť sa treba na jeden z termínov mailom: skalica@fara.sk .V prihláške uveďte svoje mená a priezviská, dátum a miesto sobáša.

3. s kňazom farnosti v ktorej bude sobáš – po dohode

len pre tých, ktorí plánujú sobáš vo Farnosti Holíč a Kopčany sobota 16.9. 2023 o 9:00 na Farskom úrade v Holíči