Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč

filiálky: Popudiny, Močidľany, Trnovec, Kátov

Príprava snúbencov

Snúbenci absolvujú prípravu na manželstvo v Skalici, v Holíči a vo svojej farnosti so svojím kňazom, spolu deväť tém.

Každý snúbenecký pár, ktorý plánuje sobáš v roku 2017 v niektorej farnosti skalického dekanátu, absolvuje jednu sobotu v Skalici (tri témy), jednu sobotu v Holíči (tri témy) a tri témy s kňazom vo farnosti, kde bude sobáš.

Na sobotné stretnutie v Skalici a v Holíči je potrebné prihlásiť sa (mailom), nakoľko je obmedzená kapacita maximálne 15 párov na jednu sobotu. V prihláške prosíme uviesť okrem mien a priezvisk snúbencov aj farnosť, kde bude sobáš a dátum sobáša.

 

Skalica

skalica(zavináč)fara.sk

1 sobota od 9:00 hod. do 13:00 hod.

10.11. 2018; 9.2.2019; 9.3.2019; 6.4.2019; 11.5.2019; 14.9.2019

 

  • 9:00 – Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva
  • 10:00 – Komunikácia v rodine a riešenie konfliktov
  • 11:00 – Manželská láska

 

Holíč

snubenci(zavináč)faraholic.sk

1 sobota od 9:00 do 13:00 hod.

24.11.2018; 19.1.2019; 16.3.2019; 27.4.2019; 25.5.2019; 7.9.2019

 

  • 9:00 – Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
  • 10:00 – Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
  • 11:00 – Príprava na manželstvo a výchovu detí

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč © 2015 Frontier Theme