Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč

filiálky: Popudiny, Močidľany, Trnovec, Kátov

Ohlášky

Ohlášky pred sobášom

Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17. 3. 2015 stanovuje túto normu ohľadom manželských ohlášok:

  1. V mestách nad 10-tisíc obyvateľov nech sa oznamujú na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti počas 3 týždňov pred sobášom.
  2. Na vidieku a v menších mestách nech sa oznamujú počas 3 nedelí pred sobášom vo farských oznamoch na záver sv. omše.
  3. V prípade, že spolužitie páru (de facto) v spoločnej domácnosti trvá viac ako 5 rokov, nech sa ohlášky nekonajú.

Manželstvo je nielen ich osobnou záležitosťou, ale sa významne dotýka cirkevného a občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by ich manželstvo mohlo byť neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

 

V našej farnosti chcú uzavrieť manželstvo títo snúbenci. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.

 

 

26.8. Ján Šťastný a Anna Kollárová, obaja z Holíča, sobáš bude v Kopčanoch

26.8. Michla Pivoluska z Novej Vsi nad Žitavou a Pavlína Pavúčková z Holíča

16.9. Ivan Stašek a Jana Dufková, obaja z Holíča

9.9. Adam Škápik z Petrovej Vsi a Mária Gučková z Letničia

9.9. Dušan Žilka a Zuzana Vorlíčková, obaja z Holíča

23.9. Roman Šipold a Ing. Martina Vajayová obaja z Kopčan

23.9. Juraj Dubecký z Radošoviec a Michaela Poláková z Holíča

2.9. Marek Pochylý z Trnovca a Kristína Klenová z Radimova

30.9. Mgr. Ivan Šteflík a Mgr. Eliška Vaculková, obaja z Popudinských Močidľan

30.9. Branislav Kavecký a Monika Drgoncová, obaja zo Smolinského

7.10. Tomáš Hladík zo Šajdíkových Humeniec a Monika Holešová z Holíča

21.10. Ondrej Dermek z Unína a Zuzana Majorová z P. Vsi

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč © 2015 Frontier Theme