Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč

filiálky: Popudiny, Močidľany, Trnovec, Kátov

Ohlášky

Ohlášky pred sobášom

Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17. 3. 2015 stanovuje túto normu ohľadom manželských ohlášok:

  1. V mestách nad 10-tisíc obyvateľov nech sa oznamujú na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti počas 3 týždňov pred sobášom.
  2. Na vidieku a v menších mestách nech sa oznamujú počas 3 nedelí pred sobášom vo farských oznamoch na záver sv. omše.
  3. V prípade, že spolužitie páru (de facto) v spoločnej domácnosti trvá viac ako 5 rokov, nech sa ohlášky nekonajú.

Manželstvo je nielen ich osobnou záležitosťou, ale sa významne dotýka cirkevného a občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by ich manželstvo mohlo byť neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

 

V našej farnosti chcú uzavrieť manželstvo títo snúbenci. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.

Peter Časo z Hruštína a Edita Hřebačková z Holíča, sobáš bude v Hruštíne

Lukáš Knap z Bardejova a Katarína Chrenková z Popudinských Močidlian, sobáš bude v Bardejove

Erik Mikota z Holíča a Zuzana Valachovičová z Holíča, sobáš bude 14.4. v Holíči

Juraj Blahunka z Nitry a Soňa Dinková z Holíča, sobáš bude 14.4. v Holíči

František Božek z Petrovej Vsi a Zuzana Balajová z Bratislavy, sobáš bude 21.4. v Holíči

Dominik Hladík zo Šaštína – Strážov a Romana Langrová zo Šaštína – Strážov,  sobáš bude 28.4. v Holíči

Peter Novák z Holíča a Svetlana Segiňová zo Skalice,  sobáš bude 12.5. v Holíči

Tomáš Bilický z Holíča a Michaela Kurinová z Holíča,  sobáš bude 12.5. v Holíči

Ludvík Heleši z Holíča a Klára Považanová z Holíča,  sobáš bude 26.5. v Holíči

Peter Grúber z Kopčan a Klaudia Horváthová z Holíča,  sobáš bude 16.6. v Holíči

Marek Kutal z Holíča a Ladislava Pekárová z Kopčan,  sobáš bude 14.7. v Holíči

 

 

 

 

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč © 2015 Frontier Theme