1. sv. prijímanie detí nebude ani 21. 11. 2020

V sobotu 21. 11. 2020 sa v Holíči mala konať slávnosť 1. sv. prijímania. Bohužiaľ, sv. prijímanie nebude ani v tomto dohodnutom termíne. Náboženstvo sa v škole neučilo riadnym spôsobom, nakoľko nebolo možné spájať skupiny detí z rôznych tried. Od pondelka sú síce povolené sv. omše, ale stále platí zákaz zhromažďovania sa, takže  nácvikmi detí a stretnutiami by sme to porušovali. Ďakujem za pochopenie, verím, že keď táto situácia skončí, bude možné dôstojne zorganizovať slávnosť 1. sv. prijímania.

Updated: 14. novembra 2020 — 21:44