Verejné slávenie bohoslužieb od 9. 11. 2020 – farnosť Holíč

Aj v nasledujúcom týždni budeme sláviť verejné bohoslužby, ktoré sú však limitované počtom 6 osôb vrátane kňaza.

Kto máte zapísané sv. omše v Holíči, môžete sa prihlásiť telefonicky (0346682214) na farskom úrade aspoň deň vopred. Sv. omše budeme sláviť o 17:00 hod. v kostole. V sobotu a v nedeľu budú sv. omše neverejné.

Tak isto vám ponúkame možnosť ísť na sv. spoveď a sv. prijímanie za dodržania podmienky maximálneho počtu prítomných 6 osôb. Táto možnosť bude každý všedný deň od pondelka do piatku od 16:00 hod. do 17:00 hod..

Na sv. omšu a spoveď môžu prísť len tí, ktorí majú platný negatívny test na Covid-19 vykonaný od 29.10. do 1.11. Potvrdenie o teste musíte mať pri sebe.

Updated: 7. novembra 2020 — 21:14