Pár riadkov do dnešných dní

Milí farníci a priatelia,

v uplynulom týždni ste aspoň niektorí mohli navštíviť náš kostol, zotrvať vo chvíli tichej adorácie, prijať sviatosť zmierenia, Eucharistiu a niekoľkí ste mohli byť dokonca aj na sv. omši. Od dnešného dňa to však nebude možné. My, pátri, však budeme denne sláviť sv. omše v našej kláštornej kaplnke. Zvlášť nedeľné sv. omše sú obetované za vás – veriacich z našich farností. Môžeme tak zostať vzájomne duchovne spojení. Modlime sa za seba, za svojich blízkych, za naše Slovensko a celý svet.

Nedeľnú sv. omšu budeme o 11:00 hod. prenášať z Holíča, aj keď pôvodný plán bol, že bude z Močidľan, kde by mali byť hody. Rozhodli sme sa zostať doma, lebo tu nepotrebujeme nikoho navyše.

Prajem vám, aby ste sa v tomto čase vedeli správne zorientovať v spleti informácií a dezinformácií a zodpovedne pristúpili k opatreniam, ktoré na nás nepríjemne doliehajú. Verím, že predstavitelia nášho štátu, robia všetko preto, aby Slovensko zvládlo túto ťažkú situáciu bez zbytočných strát ľudských životov.

Prajem vám vnútorný pokoj a zdravie!

P.S.

Všetky informácie ohľadom diania v Cirkvi na Slovensku môžete nájsť tu:

https://www.tkkbs.sk/
Updated: 25. októbra 2020 — 19:37