Už nebudú prázdne

Milí naši farníci, bratia sestry,

úprimne sa teším, že po dvoch mesiacoch sa budeme opäť môcť stretávať  v našich kostoloch pri slávení svätých omší a vysluhovaní sviatostí. Od stredy 6. mája sa totiž zmierňujú opatrenia zamerané proti šíreniu koronavírusu. Neznamená to však, že všetko bude ako pred tým. Budú sa nás dotýkať rôzne obmedzenia, ktoré treba dôsledne dodržiavať:

  • Do kostola vstupujte len s rúškom, ktoré zakrýva nos a ústa
  • Používajte rukavice, prípadne použite dezinfekciu, ktorá je k dispozícii pri vchode do kostola
  • Sedieť môžete len na miestach, ktoré sú označené žltou značkou
  • Dodržiavajte rozostupy 2 metre, platí to aj pre tých, ktorí budú stáť
  • Sväté prijímanie sa bude rozdávať do rúk, kto nemôže takto prijať Eucharistiu, nech ide na sv. prijímanie na konci
  • Veriaci vo vyššom veku a veriaci trpiacimi závažnými chronickými a respiračnými ochoreniami nech zvážia svoju prítomnosť na bohoslužbách a radšej sledujú sv. omšu prostredníctvom televízie
  • Zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky, účasť na sv. omši bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov

Podľa nových pokynov, aby sme zabezpečili rozostupy, všetky miesta na sedenie sme označili žltou značkou. Kto bude sedieť v lavici, značku bude mať pred sebou, kto bude sedieť na stoličke, značku bude mať na nej. Kde nie je značka, tam musí zostať voľné miesto. Priamo v kostole je takto pripravených 85 miest, ďalších 32 na pavlači a niekoľko v konventoch. Prosíme, aby ste značky neodstraňovali ani nepremiestňovali. Ak má niekto obľúbené miesto v kostole, nech nevyháňa osobu, ktorá tam prišla skôr.

V prípade, že by bolo málo miesta, pri sv. omši v nedeľu o 10:30 bude otvorený farský dvor zo zadnej strany kostola, kde pripravíme ozvučenie a prípadnej aj prenos obrazu z kostola (v nedeľu uvidíme, či to bude potrebné).

Pripomínam, že v sobotu večer o 18:30 hod. býva sv. omša s nedeľnou platnosťou. Bude bývať otvorená aj pavlač. Prosím tých, ktorí na túto sv. omšu chodievajú a chodievali potom aj v nedeľu, aby už v nedeľu zostali doma a tak nechali voľné miesto pre druhých.

Aby sme nedeľné sv. omše priestorovo zvládli, pridávame sv. omšu aj o 9:00 hod., toto platí kým nebudú bývať sv. omše v domove dôchodcov.

Pre seniorov bude nedeľu vyhradená sv. omša o 7:30 hod., ostatné budú pre všetkých veriacich.

Detské sv. omše ani stretká nebudú.

Filiálky:

V kostoloch v Popudinských Močidľanoch, Trnovci a Kátove budú platiť rovnaké pravidlá. Navrhujem, aby sv. omše vo všedné dni boli pre seniorov a sv. omše v nedeľu pre mladších, ktorí sú cez týždeň v práci, pre deti a mládež. Seniori nech v nedeľu zostanú doma a sledujú sv. omšu v televízii.

Kopčany:

Sv. omše vo všedné dni budú ako obvykle. V nedeľu bude sv. omša aj o 9:30 hod., ktorá bude pre seniorov a o 10:30 hod. pre birmovancov, prvoprijímajúcich a ostatných veriacich. Rešpektovať budeme aj vyššie uvedené pravidlá.

Program sv. omší

Holíč:

Streda18:30
Štvrtok18:30
Piatok18:30
Sobota18:30 s nedeľnou platnosťou
Nedeľa7:30   pre seniorov
9:00
10:30
18:30

Popudinské Močidľany:

NedeľaMočidľany7:45
 Popudiny9:00

Trnovec:

Nedeľa 7:45


Kátov
:

Nedeľa 10:30

Kopčany:

Nedeľa 9:30 pre seniorov
   10:30

Prosím vás o šírenie týchto informácií medzi veriacimi našej farnosti, aby sme zvládli nový začiatok slávenia bohoslužieb vo všetkých našich kostoloch.

Srdečne vás zdraví a žehná

P. Matúš

Updated: 5. mája 2020 — 16:38