Už sú blízko

Milí farníci, drahí bratia a sestry,

srdečne vás všetkých pozdravujem. Sviatky sú už naozaj blízko.

Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa v ktorom budeme sláviť tajomstvá našej spásy, ktoré uskutočnil Pán Ježiš v posledných dňoch svojho života.

S potešením môžem napísať, že sa v nedeľu uvidíme. Vlastne len vy uvidíte – nás pátrov –  prostredníctvom káblovej televízie a terestriálneho vysielania aj v obciach v okolí Holíča, alebo všade na svete prostredníctvom youtube, kde môžete nájsť živé vysielanie Česko-Slovenskej regionálnej televízie. Priamy prenos sv. omše začne o 9:30 hod. z farského Kostola sv. Martina v Holíči.

 V tomto roku na Kvetnú nedeľu slávime 35. Svetový deň mládeže. Páter Bazil bude preto sv. omšu obetovať za mládež v našej farnosti. Preto pozývam k sledovaniu  tejto sv. omše aj všetkých mladých, zvlášť birmovancov.

Večernou sv. omšou na Zelený štvrtok na pamiatku Pánovej večere  sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána Ježiša a cez Bielu sobotu. Toto trojdnie vrcholí vo Veľkonočnej vigílii a prerastá do radosti Veľkonočnej nedele Pánovho Zmŕtvychvstania.

Aj keď nebudete môcť prísť na obrady Veľkonočného trojdnia, buďme navzájom spojení. My tieto obrady  budeme sláviť v obvyklom čase v našom farskom kostole bez prítomnosti veriacich. Budeme prosiť, aby Boh svoju milosťou pomohol svetu trpiacemu pandémiou. Na Zelený štvrtok o 18:00 hod., na Veľký piatok o 15:00 hod. a v sobotu budeme sláviť Veľkonočnú vigíliu o 19:30 hod..

Na Veľkonočnú nedeľu sa opäť uvidíme o 9:30 prostredníctvom Česko-Slovenskej regionálnej televízie, tak ako na Kvetnú nedeľu.

V uplynulom týždni sme vám ponúkli možnosť prijať sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. Zabezpečili sme do kostola spovedné prepážky s mriežkou a fóliou, aby sme sa chránili aj my kňazi aj vy veriaci. Túto možnosť vám ponúkame v Holíči aj na budúci týždeň od pondelka do utorka: dopoludnia od 8:30 hod. do 9:30 hod. a popoludní od 17:00 hod. do 18:00 hod.. Pripomínam, že je potrebná veľká dávka zodpovednosti za seba aj ostatných, je potrebné prísne rešpektovať hygienické pravidlá, nosenie rúšok, rozostupy a pokyny pomocníkov. V kostole môže byť naraz maximálne 10 veriacich. Starší nech dobre zvážia, či nebude lepšie zostať doma.

Prosím, sprostredkujete túto informáciu tým, pre ktorých to bude užitočné.

Tento článok píšem v čase, keď sa v médiách hovorí, že pravdepodobne na Veľkú noc bude obmedzený pohyb obyvateľstva. O to bude náročnejšie zvládnuť tieto sviatky, keď nebudeme môcť navštíviť ani kostol ani svojich blízkych. Buďme však trpezliví. Dôverujme ľuďom, ktorí o tom rozhodujú. Rešpektujme nariadenia, ktoré sa zavádzajú. Zbytočne nereptajme, nenadávajme… Zostaňme doma. Je to pre naše dobro.

Je to výzva, prijať aj tento kríž. A tak zvíťaziť na nákazou.

Prajem vám požehnané dni Veľkého týždňa aj Veľkonočného trojdnia. Nech nám Trpiaci na kríži dá silu, aby sme uniesli svoje kríže a pomáhali ich niesť aj ostatným.

Žehná vám

P. Matúš

Updated: 7. apríla 2020 — 9:22