In Hoc Signo Vinces

Milí farníci, drahí bratia a sestry,

a je za nami ďalší týždeň… Chcem sa dotknúť niekoľkých udalostí uplynulých dní.

V našej farnosti sme sa v utorok rozlúčili s pani Škápikovou, ktorá bola dlhoročnou členkou nášho farského spevokolu. V posledných rokoch svojho života každý deň prichádzala na svätú omšu. Často prišla oveľa skôr a čakala vonku v čase i nečase, kým sa otvorí kostol. Záver života prežila v domove dôchodcov, kde mala účasť na Kristovom utrpení.

V stredu sme boli v Kopčanoch na večnosť odprevadiť vdp. Milana Ivánka, kňaza, farára vo Veľkom Ďure, rodáka z Kopčian. Sv. omšu a pohrebné obrady viedol Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Sv. omša aj pohrebné obrady sa konali v úzkom kruhu rodiny zosnulého kňaza.

Viem, že mnohí by ste sa určite prišli rozlúčiť na cintorín či už s p. Škápikovou alebo vdp. Ivánkom, ale v tomto čase to nie je možné. Prosím, pamätajte na nich v modlitbách!

Chcem poďakovať Marike a Aďke, že boli s nami pri týchto rozlúčkach a svojim spevom dodali týmto skromným pohrebom náležitú dôstojnosť.

Najdôležitejšou duchovnou udalosťou uplynulého týždňa bolo požehnanie Urbi et Orbi Sv. Otca Františka. Pre mňa mimoriadne dojímavým momentom bola chvíľa, keď Sv. Otec vystupoval sám svätopeterským námestím k miestu, z ktorého sa prihovoril celému svetu. Svoje slová začal úryvkom Evanjelia podľa Marka (Mk 4, 35-41), kde sa hovorí o utíšení búrky na mori. Sv. Otec okrem iného povedal: „„Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Počiatkom viery je uvedomiť si, že potrebujeme spásu, záchranu. Nevystačíme si sami, sami sa topíme: potrebujeme Pána ako dávni námorníci potrebovali hviezdy. Pozvime Ježiša do lodiek nášho života. Zverme mu naše strachy, aby ich on premohol. Tak ako učeníci, aj my zakúsime, že s ním na palube sa nejde ku dnu. Pretože toto je Božia sila: obrátiť na dobro všetko, čo sa nám prihodí, aj keď sú to zlé veci. On utišuje naše búrky, pretože s Bohom život nikdy nezomiera.“

Po príhovore si uctil ikonu Salus Populi Romani – obraz Božej Matky s Dieťaťom a potom kríž z Kostola sv. Marcela, ktorý v r. 1519 prežil požiar kostola a o tri roky neskôr ho niesli po uliciach Ríma, keď zúrila morová epidémia. Choroba s prichádzajúcim krížom ustupovala a Rím úplne opustila deň potom, čo ho veriaci doniesli do baziliky svätého Petra.

V závere sme sledovali Euraristickú adoráciu a požehnanie sviatosťou Oltárnou celému svetu.

Piatočné zábery milostivého kríža z Ríma som si znovu pripomenul aj dnes (v sobotu). Ráno sme pri modlitbe posvätného čítania čítali úryvok z knihy Numeri. Hovorilo sa tam o ohnivých hadoch, ktoré hrýzli ľud, takže mnoho Izraelitov zomrelo. Izraeliti začali volať: „Zhrešili sme, lebo sme reptali proti Pánovi a proti tebe. Pros Pána, aby nás oslobodil od hadov.“ Mojžiš sa modlil za ľud a Pán mu povedal: „Urob ohnivého hada a postav ho ako znamenie; ak sa pohryzený pozrie naň, ostane nažive.“ Mojžiš teda urobil medeného hada a postavil ho ako znamenie. A keď naň pohryzení pozreli, ozdraveli. (Nm 21, 7-9)

Medený had je predobraz Kristovho kríža. „ Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ (Jn 3, 14-15)

In hoc signo vinces!- V tomto znamení zvíťazíš. V kríži je naše víťazstvo!  A to nám v piatok odkázal Sv. Otec.

Ježišu, buď s nami, keď na nás doľahnú starosti, obavy a strach: čo ak nákaza zaklope aj na dvere nášho domu, čo ak sa nakazím aj ja, môj brat, moja sestra, rodičia moji najbližší… Ježišu, pomôž nám žiť v tomto ťažkom čase v nádeji, pozerať sa na teba, lebo od teba pochádza všetka sila.

Stále pamätáme na vás v našich modlitbách

P. Matúš, Viktor, Bazil, Marián

Čo nás čaká:

V budúcom týždni by sme vám chceli ponúknuť možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Bude však potrebné dodržať všetky súčasné hygienické predpisy:

 • každý penitent čakajúci na svätú spoveď musí mať na tvári (na nose i ústach) rúško
 • rozostupy medzi čakajúcimi penitentami musia byť minimálne 1,5 metra.
 • penitenti v určených rozostupoch čakajú vonku a do kostola nech vstúpia vo chvíli, keď prídu na rad
 • z hygienických dôvodov nebudeme spovedať v spovedniciach
 • každých 15 min. budeme rozdávať Sväté prijímanie
 • hneď po prijatí Eucharistie treba opustiť kostol a uvoľniť miesto ďalším penitentom

Rozpis sv. spovedí:

 • Holíč: pondelok až piatok 8:30 – 9:30
 • Močidľany: pondelok 16:00 -17:00
 • Popudiny: utorok 16:00 -17:00
 • Trnovec: streda 16:00 -17:00
 • Kátov: štvrtok 16:00 -17:00
 • Kopčany: piatok 16:00 -17:00

Ten, kto nemá možnosť ísť na spoveď alebo sa obáva nákazy, si môže aj doma vzbudiť takzvanú dokonalú ľútosť. Cirkev to umožňuje a v tejto situácii dokonca aj odporúča.


Na Kvetnú nedeľu ( 5.4. 2020) a na Veľkonočnú nedeľu 12. 4. 202 0) o 9:30  bude priamy prenos sv. omše z Kostola sv. Martina v Holíči, ktorý môžete sledovať prostredníctvom káblovej televízie alebo prostredníctvom živého vysielania  Česko-Slovenskej regionálnej televízie na kanáli youtube.com

Updated: 1. apríla 2020 — 18:26