Prosby za zastavenie epidémie koronavírusu

(Tieto modlitby veriacich možno použiť doma pri rodinnej modlitbe )

Bratia a sestry. Neprepadajme strachu a obavám, ale s dôverou sa obráťme k Bohu, ktorý v minulosti preukázal toľko zázrakov a svoj ľud vyviedol zo všetkých ťažkých skúšok:

1. Verný Bože, prosíme ťa za predstaviteľov našej krajiny, aby sa teraz dokázali múdro rozhodovať.

2. Prosíme ťa za všetkých chorých a starých ľudí, chráň ich a priveď ich k uzdraveniu.

3. Milosrdný Pane, veľmi ťa prosíme za všetkých zdravotníkov, lekárov a záchranárov.

4. Dobrý Bože, pamätaj na chorých po celom svete a zvlášť na tých, ktorým nikto nepomáha a nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti.

5. Múdry Pane, prosíme ťa za celý svet, ktorý sa teraz ocitol v ťažkej ekonomickej situácii.

6. Kráľ pokoja, prosíme ťa za miesta plné vojnového napätia a politických machinácií, zvlášť v Turecku či Sýrii.

7. Náš Spasiteľ, prosíme ťa za tých, ktorí sú plní strachu a obáv, posilni ich a daruj im odvahu.

Bože, ty si skala našej spásy. Zachráň nás a priveď nás do plnej radosti vo svojom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Updated: 15. marca 2020 — 21:23