Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč

filiálky: Popudiny, Močidľany, Trnovec, Kátov

Svedectvo Gorana

V piatok 17. februára 2017 našu farnosť navštívil Goran Čurkovič. Podal nám všetkým strhujúce svedectvo o svojom búrlivom živote, v ktorom hlavnú úlohu dlhé roky hralo zlo, pretvárka, klamstvá, krádeže, násilie a drogy.

Na svojej vlastnej koži pocítil a prežil, že hriechom doráňanú dušu nemôže vyliečiť ani lekár, ani psychiater, ani žiaden terapeut, ale takúto moc má jedine Boh.

K nemu sa Goran vrátil ako márnotratný syn a spočinul v jeho odpúšťajúcom a láskavom objatí.

Goran dnes žije v Medžugorií usporiadaným životom, založil si rodinu, vychováva s láskou a zodpovednosťou päť detí a svedčí o veľkosti Božieho milosrdenstva.

Hana V.

IMG_2446

Updated: 1. mája 2017 — 12:27
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč © 2015 Frontier Theme