Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč

filiálky: Popudiny, Močidľany, Trnovec, Kátov

Jasličková slávnosť Holíč 25. 12. 2016

Aj v tomto roku sme sa mohli tešiť na vianočné pásmo, ktoré pripravili deti a mládež z našej farnosti. Jasličková slávnosť nám opäť sprítomnila okamihy noci, keď sa narodil Boží Syn. Okrem tradičnej scénky betlehemskej maštaľky s Ježiškom, Máriou a Jozefom, sme premýšľali nad príbehom malej Simonky z dnešných čias, korá sa cítila ukrivdená, že ich rodina nemá na to, čo majú ostatní. Starká jej na príklade Svätej rodiny, pastierov, troch kráľov a sv. Martina vysvetlila, že Pán Boh nám dáva lepšie dary, ako si môžeme kúpiť v obchode. Medzi jednotlivým scénkami zazneli piesne v podaní mládežníckeho spevokolu.

Updated: 27. decembra 2016 — 13:11
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč © 2015 Frontier Theme