Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč

filiálky: Popudiny, Močidľany, Trnovec, Kátov

Kategória: Aktivity

Svedectvo Gorana

V piatok 17. februára 2017 našu farnosť navštívil Goran Čurkovič. Podal nám všetkým strhujúce svedectvo o svojom búrlivom živote, v ktorom hlavnú úlohu dlhé roky hralo zlo, pretvárka, klamstvá, krádeže, násilie a drogy. Na svojej vlastnej koži pocítil a prežil, že hriechom doráňanú dušu nemôže vyliečiť ani lekár, ani psychiater, ani žiaden terapeut, ale takúto […]

Veľkonočný výlet 18. 4. 2017

Netradičný veľkonočný utorok Každoročne využívame veľkonočný utorok, ktorý je zároveň prázdninami, ako príležitosť ponúknuť deťom a mládeži príležitosť, využiť dobre tento voľný čas. Stalo sa už tradíciou, že sme zorganizovali nejaký výlet, či niečo pre deti a mládež pripravili. Tento rok to však bolo trochu inak. Pozvali sme deti a mládež, aby teraz urobili niečo najskôr oni a potom […]

Jasličková slávnosť Holíč 25. 12. 2016

Aj v tomto roku sme sa mohli tešiť na vianočné pásmo, ktoré pripravili deti a mládež z našej farnosti. Jasličková slávnosť nám opäť sprítomnila okamihy noci, keď sa narodil Boží Syn. Okrem tradičnej scénky betlehemskej maštaľky s Ježiškom, Máriou a Jozefom, sme premýšľali nad príbehom malej Simonky z dnešných čias, korá sa cítila ukrivdená, že […]

Malý princ 4.12. 2016

4. decembra 2016 do nášho kostola zavítal spevácky zbor  Vajlínek zo Senice. Nedeľné popoludnie nám spríjemnili divadelným predstavením na motívy Exupéryho Malého princa. Po predstavení pridali ešte niekoľko piesní z vlastnej tvorby. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Putovali sme do Večného mesta

Sv. Otec František na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8. 12. 2015 otvoril mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Týmto rokom sme si pripomenuli 50. výročie ukončenia II. vatikánskeho koncilu. Obrad začiatku jubilea spočíval v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktoré je otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri […]

80. výročie založenia spevokolu

Počas Vianoc sme v našej farnosti oslávili aj 80. výročie založenia speváckeho zboru pri Kostole sv. Martina v Holíči. Na sviatok sv. Štefana sme slávili svätú omšu, pri ktorej sme prosili za živých a zomrelých členov spevokolu. Vyvrcholením osláv bol vianočný koncert nášho spevokolu na sviatok Svätej Rodiny, kde sa nám spevokol predstavil s vyše […]

Jasličková slávnosť Holíč 25. 12. 2015

Na slávnosť Narodenia Pána si deti a mládež z Holíča pripravili pre nás tradičnú jasličkovú slávnosť. V tomto roku nacvičili scénku o štvrtom kráľovi – Artabanovi, ktorý sa tiež vydal za hviezdou hľadať novonarodeného Kráľa. Cestou však rozdal núdznym ľuďom všetky dary, ktoré mal pripravené pre Ježiša. Pochopil však, že Ježišovi tým urobil veľkú radosť, lebo v […]

Svätý Mikuláš 4. 12. 2015

Svätý Mikuláš zavítal do nášho kostola už v piatok 4. decembra. Využil, že každý piatok mávam detskú sv. omšu na ktorú chodí najviac detí. Mikuláš pripomenul, že ako on aj my máme šíriť okolo seba dobro. Deti mu potom urobili radosť rôznymi básničkami a pesničkami, Mikuláš ich za to obdaroval sladkosťami. [Show slideshow]

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč © 2015 Frontier Theme