Kategória: Nezaradené

1. sv. prijímanie detí nebude ani 21. 11. 2020

V sobotu 21. 11. 2020 sa v Holíči mala konať slávnosť 1. sv. prijímania. Bohužiaľ, sv. prijímanie nebude ani v tomto dohodnutom termíne. Náboženstvo sa v škole neučilo riadnym spôsobom, nakoľko nebolo možné spájať skupiny detí z rôznych tried. Od pondelka sú síce povolené sv. omše, ale stále platí zákaz zhromažďovania sa, takže  nácvikmi detí a stretnutiami by […]

Verejné slávenie bohoslužieb od 9. 11. 2020 – farnosť Holíč

Aj v nasledujúcom týždni budeme sláviť verejné bohoslužby, ktoré sú však limitované počtom 6 osôb vrátane kňaza. Kto máte zapísané sv. omše v Holíči, môžete sa prihlásiť telefonicky (0346682214) na farskom úrade aspoň deň vopred. Sv. omše budeme sláviť o 17:00 hod. v kostole. V sobotu a v nedeľu budú sv. omše neverejné. Tak isto vám ponúkame možnosť ísť na […]

Modlitba za Slovensko

Modlitba za Slovensko Všemohúci Bože, Otče,tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,spôsobenými pandémioua prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,o nádej a dôveru pre […]

Pár riadkov do dnešných dní

Milí farníci a priatelia, v uplynulom týždni ste aspoň niektorí mohli navštíviť náš kostol, zotrvať vo chvíli tichej adorácie, prijať sviatosť zmierenia, Eucharistiu a niekoľkí ste mohli byť dokonca aj na sv. omši. Od dnešného dňa to však nebude možné. My, pátri, však budeme denne sláviť sv. omše v našej kláštornej kaplnke. Zvlášť nedeľné sv. […]