Kategória: Nezaradené

Oslava životného jubilea pátra Mariána

Vo štvrtok 12. januára 2023 sa náš spolubrat páter Marián František Vikartovský dožil životného jubilea 70 rokov. Toto vzácne výročie sme oslávili v nedeľu 15. januára pri slávnostnej sv. omši, ktorou p. Marián poďakoval za všetky Božie dobrodenia. Spolu s ním sv. omšu slávili aj vzácni hostia: emeritný Strahovský opát Michael Pojezdný a prior Strahovského […]

Púť k Božskému Srdcu

V nedeľu 26. júna 2022 sa po dvoch rokoch prerušenia pre pandémiu koronavírusu obnovila v našom meste tradičná Púť k Božskému Srdcu. Pri Kostole sv. Martina sa zhromaždili veriaci z Holíča a našich filiálok. V procesii v ktorej sa niesli vyzdobené sochy Božského Srdca a zástavy sme spoločne putovali ku Kostolu Božského Srdca. Sv. omšu, […]