Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč

filiálky: Popudiny, Močidľany, Trnovec, Kátov

Putovali sme do Večného mesta

PA020175

Sv. Otec František na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8. 12. 2015 otvoril mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Týmto rokom sme si pripomenuli 50. výročie ukončenia II. vatikánskeho koncilu. Obrad začiatku jubilea spočíval v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktoré je otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri […]

80. výročie založenia spevokolu

PC270093

Počas Vianoc sme v našej farnosti oslávili aj 80. výročie založenia speváckeho zboru pri Kostole sv. Martina v Holíči. Na sviatok sv. Štefana sme slávili svätú omšu, pri ktorej sme prosili za živých a zomrelých členov spevokolu. Vyvrcholením osláv bol vianočný koncert nášho spevokolu na sviatok Svätej Rodiny, kde sa nám spevokol predstavil s vyše […]

Jasličková slávnosť Holíč 25. 12. 2015

PC250042

Na slávnosť Narodenia Pána si deti a mládež z Holíča pripravili pre nás tradičnú jasličkovú slávnosť. V tomto roku nacvičili scénku o štvrtom kráľovi – Artabanovi, ktorý sa tiež vydal za hviezdou hľadať novonarodeného Kráľa. Cestou však rozdal núdznym ľuďom všetky dary, ktoré mal pripravené pre Ježiša. Pochopil však, že Ježišovi tým urobil veľkú radosť, lebo v […]

Svätý Mikuláš 4. 12. 2015

PC040381

Svätý Mikuláš zavítal do nášho kostola už v piatok 4. decembra. Využil, že každý piatok mávam detskú sv. omšu na ktorú chodí najviac detí. Mikuláš pripomenul, že ako on aj my máme šíriť okolo seba dobro. Deti mu potom urobili radosť rôznymi básničkami a pesničkami, Mikuláš ich za to obdaroval sladkosťami. [Show slideshow]

Gianna Beretta Mola v Holíči 9.10. 2015

IMAG1174

V piatok 9. októbra sme si mohli v našej farnosti uctiť relikviu sv. Gianny Beretty Molovej. V septembri 1961 jej diagnostikovali nádor na maternici. Bol potrebný chirurgický zákrok. Pred operáciou prosila lekára, aby zachránil život, ktorý nosí vo svojom lone a odovzdala sa Božej prozreteľnosti. Niekoľko dní pred pôrodom bola pripravená obetovať svoj život, aby zachránila […]

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč © 2015 Frontier Theme