Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč

filiálky: Popudiny, Močidľany, Trnovec, Kátov

Ktosi ťa volá 7. 2. 2015

V sobotu 7. februára 2015 sa v Bratislave u sestier uršulínok uskutoční program pre mladých s názvom “Ktosi ťa volá”. Cieľom tohto jednodňového stretnutia je ponúknuť mladým čas, priestor a podnety k zamysleniu nad ich životnou cestou a nad otázkou o životnom povolaní. Tohtoročná téma znie “Radostné áno”. Súčasťou programu je sv. omša, svedectvá rehoľníkov, kňazov […]

Deň otvorených dverí Gymnázium Jána Bosca Šaštín-Stráže 7. 2. 2015

Gymnázium Jána Bosca Šaštín-Stráže srdečne pozýva záujemcov o štúdium spolu s ich rodičmi i širšiu verejnosť na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. februára 2015 od 9,00 hod. do 13,00 hod.. V škole sa vyučuje anglický,nemecký a taliansky jazyk, katolícke náboženstvo je súčasťou vzdelávania počas celého štúdia. Vo vyšších ročníkoch si žiaci […]

Adorácia za rodinu 25. 1. 2015

Pozývam vás na adoráciu za ochranu rodín. V nedeľu 25. 1. 2015 o 14,30 hod. bude modlitba sv. ruženeca, od 15,15 hod. adorácia detí, od 16,00 hod. adorácia manželov a o 17,45 hod. sviatostné požehnanie. Zároveň vás pozývame na prednášku s besedou o Referende o rodine, ktorá sa uskutoční v nedeľu 25. 1. 2015 o 15,30 hod. v KD v Šaštíne. Prednášku bude viesť Dr. […]

Nové internetové stránky farnosti

Od roku 2005 som tvoril stránky našej farnosti v programe Front Page, táto technológia je už dávno zastaralá, tak som sa rozhodol vyskúšať niečo nové. Dúfam, že nové stránky budú prehľadnejšie a vizuálne prívetivejšie. Budem sa snažiť aj o častejšiu aktualizáciu ich obsahu, teraz to bude oveľa jednoduchšie. P. Matúš

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč © 2015 Frontier Theme