Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč

filiálky: Popudiny, Močidľany, Trnovec, Kátov

Štúdium katolíckej teológie

Záujemcom o štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Denné 6-ročné magisterské štúdium je určené pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášku treba podať do konca marca. Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk. Naši otcovia biskupi prosia farnosti, spoločenstvá a rodiny o vrúcne modlitby […]

Vikvetfest – arcidiecézne stretnutie mládeže

Pozývame všetkých mladých na Vikvetfest – arcidiecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi, ktoré sa uskutoční v Bratislave na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015. Tohtoročné motto od pápeža Františka znie: “Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.” Jednodňový program mladým ponúka: ranné chvály v kláštore františkánov, sprievod s ratolesťami, sv. omšu v Katedrále sv. Martina, agapé, […]

Myšlienky o pôste

P3090316

Starí cirkevní otcovia tvrdili, že úplne prvé zo všetkých Božích prikázaní bolo prikázanie pôstu. Keď Boh stvoril človeka, prikázal mu, aby sa zdržiaval ovocia stromu poznania dobra a zla. Človek sa prehrešil sa tým, že sa nepostil. Bol vyhnaný z raja a do jeho sveta vstúpil hriech. Sv. Bazil takto túto udalosť komentuje: „Pretože sme sa nepostili […]

Odovzdanie Svätomartinskej dobročinnej zbierky

V uplynulom týždni v utorok 17. februára 2015 sa na Arcibiskupskom úrade v Bratislave uskutočnilo odovzdanie výťažku Svätomartinskej dobročinnej zbierky z roku 2014, ktorá bola určená základným a materským školám pre žiakov so sluchovým postihnutím. Veriaci Bratislavskej arcidiecézy darovali na tento účel spolu 74.307,82 €. Riaditelia ôsmich škôl prevzali od otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského […]

Pozvánka na prednášku: Dá sa liečiť závislosť? Viete čo je Cenacolo? 20.2.2015 o 17,00 hod v KD Pop.Močidľany

Obecný úrad Popudinské Močidľany v spolupráci s Farským úradom Holíči pozýva všetkých, ktorí  chcú, môžu a potrebujú vedieť……… Dá sa liečiť závislosť? Viete čo je Cenacolo? alebo Rozhovor o nespokojných, búriacich sa, zúfalých mladých ľuďoch, tých, ktorí chcú nájsť sami seba a zmysel života. Pozvaný  hosť MUDr. Ivan Mendl  a tí, ktorí prešli  „ z tmy do svetla“. Stretneme sa v piatok […]

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč © 2015 Frontier Theme