Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč

filiálky: Popudiny, Močidľany, Trnovec, Kátov

Cyrilometodská ratolesť 4. 7. 2015

Ratolesť 2015

Aj v tomto roku v spolupráci s Mestom Holíč a Obcou Kopčany  pripravujeme slávnosť s názvom Cyrilometodská ratolesť pri kostole sv. Margity v Kopčanoch, ktorá bude v sobotu 4. júla. Duchovný program: 15:15 hod. pobožnosť fatimskej soboty 16:00 hod. slávnostná sv. omša Slávnostnú sv. omšu pri Kostole sv. Margity bude celebrovať otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Srdečne vás pozývame zapojiť […]

TV LUX vysiela od 1. 6. 2015 terestriálne

Katolícka Televízia LUX od 1. júna 2015 zaznamenala úspech v rozšírení svojho signálu: jej vysielanie sa stalo voľné, bez poplatkov dostupné pre približne 80% divákov na Slovensku. Sledovanie Televízie LUX je možné s použitím vonkajšej prípadne iba vnútornej terestriálnej antény. Podrobnejšie technické informácie sú na nasledujúcom informačnom liste. Download the PDF file .

Kňazská dvadsaťpäťka 15. 6. 2015

DSC_0300

V pondelok 15. júna sa v našom farskom kostole konala slávnosť pri ktorej ďakovali za “strieborné” výročie kňazstva naši traja spolubratia pátri Viktor, Róbert a Lukáš. Hlavným celebrantom svätej omše bol otec opát Michael. V príhovore pripomenul, že kňazstvo je dar od Pána Boha, nedostali sme ho pre seba, ale pre iných. Povedal, že kňaz podobne ako […]

Púť k Božskému Srdcu 14. 6. 2015

DSC_0035

Púť v nedeľu po sviatku  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho má v našom meste tradíciu od roku 1943. Rok pred tým, 15. 8. 1942, bol totiž po stopäťdesiatich rokoch obnovený a požehnaný kostol na námestí, ktorý zasvätili Božskému Srdcu. Tradícia pútí bola na istý čas prerušené totalitným režomom, ale po roku 1989 bola znova obnovená. Aj teraz sa na […]

Veľkonočný koncert v Trnovci 26. 4. 2015

P4260247.JPG

V nedeľu, 26. 4. 2015, sa v Kultúrnom dome v Trnovci uskutočnil veľkonočný koncert Holíčskeho mládežníckeho zboru. V takmer hodinovom programe odzneli piesne s veľkonočnou tematikou. V druhej polovici koncertu vystupovali aj deti, ktoré pravidelne spievajú pri detských sv. omšiach. Na záver starosta obce, MVDr. Kotvan, poďakoval všetkým účinkujúcim aj množstvu divákov, ktorí prišli na […]

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč © 2015 Frontier Theme