Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč

filiálky: Popudiny, Močidľany, Trnovec, Kátov

Obrady veľkonočného trojdnia vo farskom kostole v Holíči

P4190989

Zelený štvrtok Ranná sv. omša nebude 18,00 hod. Sv. omša na pamiatku Pánovej večere Po skončení sv. omše krížová cesta z Kostola Božského Srdca na Kalváriu Veľký piatok 8,00 hod. Modlitba breviára 12,00 hod. Mládežnícka krížová cesta 15,00 hod. Veľkopiatočné obrady 19,00 hod. Začiatok Novény k Božiemu milosrdenstvu Biela sobota 8,00 hod. Modlitba breviára, poklona […]

Arcidiecézne stretnutie mládeže – Vikvetfest 29. 3. 2015

Pozývame všetkých mladých na Vikvetfest – arcidiecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi, ktoré sa uskutoční v Bratislave na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015. Tohtoročné motto od pápeža Františka znie: “Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.” Jednodňový program mladým ponúka: ranné chvály v kláštore františkánov, sprievod s ratolesťami, sv. omšu v Katedrále sv. Martina, agapé, […]

Spomienka na Sviečkovú manifestáciu 25. 3. 2015

V stredu 25. marca sa v Bratislave bude konať spomienka na Sviečkovú manifestáciu. Program začne o 16.30 hod. verejným zhromaždením na Hviezdoslavovom námestí. O 18.00 hod. bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu zo slávnosti Zvestovania Pána v Katedrále sv. Martina v Bratislave a o 19.00 hod. sa program zakončí modlitbovým zhromaždením opäť na […]

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadnutí vydala vyhlásenie, v ktorom odsúdila prenasledovanie kresťanov vo svete. V snahe zmierniť utrpenie našich bratov a sestier vyhlásila v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom, ktorá sa bude konať pri všetkých bohoslužbách na Kvetnú nedeľu – 29. marca 2015.

Štúdium katolíckej teológie

Záujemcom o štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Denné 6-ročné magisterské štúdium je určené pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášku treba podať do konca marca. Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk. Naši otcovia biskupi prosia farnosti, spoločenstvá a rodiny o vrúcne modlitby […]

Myšlienky o pôste

P3090316

Starí cirkevní otcovia tvrdili, že úplne prvé zo všetkých Božích prikázaní bolo prikázanie pôstu. Keď Boh stvoril človeka, prikázal mu, aby sa zdržiaval ovocia stromu poznania dobra a zla. Človek sa prehrešil sa tým, že sa nepostil. Bol vyhnaný z raja a do jeho sveta vstúpil hriech. Sv. Bazil takto túto udalosť komentuje: „Pretože sme sa nepostili […]

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč © 2015 Frontier Theme