Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč

filiálky: Popudiny, Močidľany, Trnovec, Kátov

Nedeľa Dobrého pastiera 26. 4. 2015

V nedeľu Dobrého pastiera, 26. 4. 2015, sa uskutoční deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Program sa začne o 9.00 hod. sv. omšou v Katedrále sv. Martina a bude pokračovať v priestoroch seminára až do podvečera. Predstavení a bohoslovci Vás pozývajú spoznať život tých, ktorí sa v seminári pripravujú na […]

Štúdium katolíckej teológie

Záujemcom o štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Denné 6-ročné magisterské štúdium je určené pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášku treba podať do konca marca. Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk. Naši otcovia biskupi prosia farnosti, spoločenstvá a rodiny o vrúcne modlitby […]

Myšlienky o pôste

P3090316

Starí cirkevní otcovia tvrdili, že úplne prvé zo všetkých Božích prikázaní bolo prikázanie pôstu. Keď Boh stvoril človeka, prikázal mu, aby sa zdržiaval ovocia stromu poznania dobra a zla. Človek sa prehrešil sa tým, že sa nepostil. Bol vyhnaný z raja a do jeho sveta vstúpil hriech. Sv. Bazil takto túto udalosť komentuje: „Pretože sme sa nepostili […]

Odovzdanie Svätomartinskej dobročinnej zbierky

V uplynulom týždni v utorok 17. februára 2015 sa na Arcibiskupskom úrade v Bratislave uskutočnilo odovzdanie výťažku Svätomartinskej dobročinnej zbierky z roku 2014, ktorá bola určená základným a materským školám pre žiakov so sluchovým postihnutím. Veriaci Bratislavskej arcidiecézy darovali na tento účel spolu 74.307,82 €. Riaditelia ôsmich škôl prevzali od otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského […]

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč © 2015 Frontier Theme